Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด
วันพฤหัสบดีที่  17 มกราคม 2562  เวลา 08.30น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทสจ.ลพบุรี และข้าราชการ ทหาร  ตำรวจ  ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทสจ.ลพบุรี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30น.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทสจ.ลพบุรี และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนชาวจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

17 ม.ค. 62