Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี

Lopburi Provincial Office of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
Top Graphic

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปอาชา) ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายจตุพร บรุษพัฒน์) มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และ สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)โดยได้นำความห่วงใย และความปรารถนาดีจากผู้บริหารกระทรวงฯ ทั้ง2ท่าน มาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ผ่านสถานการณ์โรคโควิต-19 ไปด้วยกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ของ ทส. ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งกรมฯ คำสั่งกระทรวงฯ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปอาชา) ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายจตุพร บรุษพัฒน์) มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และ สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)โดยได้นำความห่วงใย และความปรารถนาดีจากผู้บริหารกระทรวงฯ ทั้ง2ท่าน มาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ผ่านสถานการณ์โรคโควิต-19 ไปด้วยกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ของ ทส. ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งกรมฯ คำสั่งกระทรวงฯ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.30น. นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี เป็นตัวแทน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายวราวุธ ศิลปอาชา) ท่านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(นายจตุพร บรุษพัฒน์) มาตรวจเยี่ยมหน่วยงานภาคสนามในสังกัดกระทรวงทรัพยากรฯ (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา และ สถานีควบคุมไฟป่าลพบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)โดยได้นำความห่วงใย และความปรารถนาดีจากผู้บริหารกระทรวงฯ ทั้ง2ท่าน มาให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้ผ่านสถานการณ์โรคโควิต-19 ไปด้วยกัน และขอให้เจ้าหน้าที่ของ ทส. ทุกคนปฏิบัติตามคำสั่งกรมฯ คำสั่งกระทรวงฯ และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยเคร่งครัด

แกลเลอรี่